میزبانی دفتر مجازی

خرید سرویس

طرح برنزی
 •  
   
   
   
 • 50000 تومان
طرح نقره ای
 •  
   
   
   
 • 120000 تومان
طرح طلایی
 •  
   
   
   
 • 150000 تومان
طرح فیروزه ای
 •  
   
   
   
 • 200000 تومان
طرح یاقوتی
 •  
   
   
   
 • 300000 تومان
طرح الماس
 •  
   
   
   
 • 500000 تومان
طرح سفارشی
نوع خط
 •  
   
   
   
منشی
 •  
   
تعداد خط(تماس همزمان)

 • امکان کنفرانس: ندارد
تعداد ماه
 •  
   
   
   
 • 300 دقیقه مکالمه رایگان

  0 تومان

انتخاب شماره تلفن

قوانین

  قوانین و مقررات را قبول دارم
مبلغ بابت طرح - ماهه 0
مبلغ بابت خط تلفن 0
مبلغ بابت کنفرانس 0
مبلغ قابل پرداخت 0

پرداخت با موفقیت انجام شد.
کد پیگیری: 0